Fundația Lumina Instituții de învățământ, cu sediul în Bucureşti, Șos. Colentina, nr. 64B, Sector 2, tel: +40212403055; fax: +40212403033, achiziţionează prin procedura de „achiziţie directă" conform Ordinului ministrului fondurilor europene nr.1120/15.10.2013 (publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr.650 din 22.10.2013), pentru aprobarea „Procedurii simplificate aplicată de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență", precum și în cadrul proectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări" următoarele servicii necesare pentru implementarea proiectului FEMINIS - Să progresăm împreună!, proiect cofinanţat din Fondul Social European (FSE), conform contractului de finanţare POSDRU/144/6.3/S/130725, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale"; Domeniul major de intervenţie 6.3. „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

Toner pentru multifunctionala Laser Monocrom A4 - Vezi anunt - Documentatie (publicat: 20 Iulie 2015)

Echipamente si Accesorii IT - Vezi anunt - Documentatie (publicat: 15 Septembrie 2014)

Servicii de curierat - Vezi anunț - Documentație (publicat: 8 Iulie 2014)

Servicii de curierat - Vezi anunț - Documentație (publicat: 25 Iunie 2014)

Servicii de curierat - Vezi anunț (publicat: 17 Iunie 2014)

Servicii de catering - Vezi anunț (publicat: 14 Iunie 2014)

Servicii de auditare financiară - Vezi anunț (publicat: 13 Iunie 2014)

Servicii de contabilitate (expert contabil) - Vezi anunț (publicat: 6 Iunie 2014)

Servicii de auditare financiară - Vezi anunț (publicat: 6 Iunie 2014)

Articole de papetărie și articole mărunte de birou - Vezi anunț (publicat: 6 Iunie 2014)

Consumabile pentru imprimantă/multifuncționlă laser - Vezi anunț (publicat: 6 Iunie 2014)

Servicii de catering la seminariile regionale diseminare ghid de bune practici - Vezi anunt - Documentatie (publicat: 17 septembrie 2015)

Servicii de catering la conferinta de inchidere proiect - Vezi anunt - Documentatie (13 octombrie 2015)

Anunțuri atribuire

Servicii de editare și tipărire materiale de publicitate și informare - Studiu privind barierele de gen din România. Raport de Cercetare - Anunț atribuire

Servicii contabilitate - Anunț atribuire (10 Iulie 2014)

Servicii de catering - Anunț atribuire (8 Iulie 2014)

Articole de papetărie și articole mărunte de birou - Anunț atribuire (27 Iunie 2014)

Servicii auditare financiară - Anunț atribuire (27 Iunie 2014)

Consumabile pentru imprimantă/multifuncțională laser - Anunț atribuire (24 Iunie 2014)

Consumabile pentru multifuncțională laser monocrom A4 - Anunț atribuire (11 August 2015)

Servicii de catering la seminariile regionale de diseminare ghid de bune practici Anunt atribuire (30 septembrie 2015)

Servicii de catering la conferinta de inchidere proiect Anunt atribuire (26 Octombrie 2015)

 

Powered by BreezingForms

Formular de contact

Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să completați formularul alăturat.

Vă mulțumim!

BENEFICIAR: Fundația Lumina Instituții de Învățământ